تعبیر خواب آبتنی _ آبتنی کردن در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب آبتنی به روایت آنلی بیتون:

۱ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادی های بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.
۲ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید ، علامت آن است که باید به انتظار تجربه اندوه باری بنشینید.
۳ـ اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آب تنی می کنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد.
۴ـ اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند،علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.

 

تعبیر خواب آبتنی به روایت یوسف نبی (ع):

دیدن خود در آب روشن تندرستی بود.
دیدن خود در آب تیره صدقه دهد.

 

تعبیر خواب آبتنی به روایت اچ میلر:

اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است.
اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى کنید نشانگر این است که نقشه هاى شما با شکست روبه رو مى شود.
اگر ببینید که با لباس آب تنى مى کنید، بدانید که با کسى مشاجره خواهید کرد.

 

منبع
beytoote.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا