همه چیز را درباره واریس (ورید های واریسی) بدانید!

varicose veins

همه چیز را درباره واریس (ورید های واریسی) بدانید!,واریس,ورید واریسی

واریس چیست؟

بیماری وریـدهای واریسـی عبارت است از اتساع و پیچ خوردگی دایمی وریدها (معموًلا در پا).

در بزرگسالان شایعتر است و میتوانـد وریـدهای سـطحی، عمقی و رابط بین وریدهای سـطحی و عمقی را درگیر کند.

وریدهای لب های مهبل در طول بارداری و وریدهای اطراف مقعد (هموروئیدها) نیز ممکن است واریسی شوند.

علایم شایع وریـدهای واریسـی :

وریدهای بزرگ، بدشـکل، شبیه مار و کبود که درحال ایستاده از زیر پوست قابل رؤیت هستند.

بیشتر در پشت ساق یا داخل پا از مچ تا کشاله ران ظاهر میشوند.

ناراحتی مبهم و درد در پاها به ویژه پس از ایستادن خستگی.

همه چیز را درباره واریس (ورید های واریسی) بدانید!,واریس,ورید واریسی

علت ورید های واریسی:

وریـدهـای پاها در هر چنـد سانتیمتر دریچه هایی یک طرفه دارنـد که به بازگشت خون به قلب برخلاف نیروی جاذبه کمک
میکننـد.

اگر دریچه هـا نشت کننـد، فشـار خون در وریـدها مـانع از تخلیه منـاسب خون میگردد. دریچه هـا ممکن است به خـاطر سـابقه بیمـاری وریـدی مثـل ترومبوفلبیت، ایسـتادن طولانی یا فشار بر روی وریـدهای لگن در اثر بارداری، تومورها یا مایعات شکم از کار بیفتند.

 

عوامل افزایش دهنده خطر :

  • بارداری
  • چرخه قاعـدگی. علایم قبل و در حین قاعـدگی بـدتر میشونـد
  • سابقه خانوادگی وریدهای واریسـی
  • شـغل های مستلزم ایستادن طولانی

 

پیشگیری از واریس :

ورزش منظم به ویژه پیاده روی، شنا یا دوچرخه سواری برای حفظ سلامت گردش خون .

 

عواقب مورد انتظار :

با درمان قابل کنترل و با جراحی قابل علاج است.

 

عوارض احتمالی واریس :

زخم نزدیک مچ پا در اثر خون رسانی نامناسب به پوست. ممکن است بهبودی آن کند باشد. لخته خونی ورید عمقی خونریزی زیر پوست یا خون ریزی خارجی مشکلات پوست مجاور وریدهای واریسی که شبیه اگزما هستند.

همه چیز را درباره واریس (ورید های واریسی) بدانید!,واریس,ورید واریسی

اصول کلی درمان واریس :

روش هـای محـافظه کـارانه دوره های استراحت زیاد با بلنـد کردن پا، جوراب فشاری کشـی و سـبک (بهتر است قبل از بیرون آمـدن از بستر پوشـیده شود)

اجتنـاب از کمربنـد و سـایر لبـاس هـای تنگ، اسـتفاده از لباس گرم و مرطوب درصورت ایجاد خـارش روش هـای جراحی و غیره (درصورت وجود درد، فلبیت عود کننـده، تغییرات پوستی یـا برای زیبایی)

بسـتن و بریـدن وریـد صـافن، تزریق محلول اسـکلروز دهنـده، فلبکتومی (برداشـتن وریـد با چاقو ( اقـدامی جدیـد تر با زمان بهبودی کوتاه تر). ممکن است برای جوشـگاه ها، برداشت تمام ناحیه و سپس پیوند(گرافت) پوست لازم باشد.

وریدهای عنکبوتی (تلانژکتازی ایدیوپاتیک) که ممکن است وسـیع و بـدمنظره باشـند تزریق داخـل مویرگی محلول ۱ % سـدیم تتراد سـیل سولفات (یا محلول نمکی هیپرتونیک ۲۳/۴ %) بـا اسـتفاده از یـک سوزن ظریف. تـا به دست آوردن نتایـج بهینه، ممکن است درمان های دیگری لازم باشند.

 

داروهای واریس :

برای این اختلال معمولاً دارو لازم نیست.

البته ممکن است یک پزشک یک ماده شـیمیایی را در وریـدهای واریسـی تزریق کند تا آنها را لخته کند و جوش بزند(گاهی).سایر وریدها گردش خون ناحیه را به عهده خواهند گرفت.

فعالیت در زمان بیماری واریس :

از ایسـتادن به مـدت طولانی بپرهیزیـد. یک برنامه ورزشـی مناسب روزمره را به عنوان بخشـی از درمان محافظه کارانه اختیار کنـد.

برنامه پیاده روی بعد از اسـکلروتراپی برای کمک به پیشبرد بهبودی، مهم است. قبل از پایین آوردن پا از تخت،جوراب های کشی (درصورت استفاده) را بپوشید

 

رژیم غذایی مناسب واریس :

رژیم غذایی خاصـی ندارد. در صورتی که چاقی یک مشـکل باشد،کاهش وزن توصـیه میگردد. در این شـرایط به پزشـک
خود مراجعه نماییـد اگر خود یـا عضوی از خـانواده شما وریـدهـای واریسـی داشـته باشـید. اگر پس از تشـخیص، وریـدهای واریسی شروع به ایجاد مشکلاتی در گردش خون پاهایتان بکنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن