ضرب المثل

 • داستان ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد

  ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد   کاربرد ضرب المثل:  فیلش یاد هندوستان کرده به یاد گذشته، کسی، چیزی یا جای مورد علاقه خود افتادن و شوق بازگشت به…

  ادامه مطلب »
 • ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

  داستان ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود   کاربرد ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود: اگر کسی بخواهد زورگویی را نصیحت کند و…

  ادامه مطلب »
 • ریشه ضرب المثل آواز خر در چمن

  داستان ضرب المثل آواز خر در چمن    کاربرد ضرب المثل  آواز خر در چمن : ضرب المثل آواز خر در چمن این ضرب المثل در مواردی بکار می‌رود که شخص فکر…

  ادامه مطلب »
 • ریشه ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم

  داستان ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم   کاربرد ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم : ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم به فرد یا…

  ادامه مطلب »
 • ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

  داستان ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت   کاربرد ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت : گذشته باز نمی گردد .   داستان ضرب المثل آن سبو…

  ادامه مطلب »
 • ریشه ضرب المثل دزد باش و مرد باش

  داستان ضرب المثل دزد باش و مرد باش   کاربرد ضرب المثل دزد باش و مرد باش: ضرب المثل دزد باش و مرد باش کنایه از اشخاصی است که اگر…

  ادامه مطلب »
 • داستان ضرب المثل خودش را بیار ولی اسمش را نیار

  داستان ضرب المثل خودش را بیار ولی اسمش را نیار   داستان ضرب المثل خودش را بیار ولی اسمش را نیار : ملک علاء الدین از فرمانروای سلسله غوریان قصد بهرامشاه…

  ادامه مطلب »
 • ریشه تاریخی ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته

  ضرب المثل های تاریخی   کاربرد ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته : وقتی شخصی برای رسیدن به هدفی موانع بسیار سختی را پشت سر می‌گذارد این ضرب المثل…

  ادامه مطلب »
دکمه بازگشت به بالا